Een inwoner van Son heeft in de eerste drie maanden van dit jaar maar liefst 786 keer de klachtenlijn van de luchtmacht gebeld, vanwege vliegtuiglawaai. Er waren dagen bij dat de man ruim twintig keer naar de telefoon greep. De Vliegbasis Eindhoven heeft besloten deze meldingen niet mee te tellen, omdat anders de totaaltelling "sterk vertekend" zou worden. De man uit Son is volgens een woordvoerster van de vliegbasis meermalen uitgenodigd om over zijn klachten te komen praten, maar daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. Uit privacy-overwegingen wil de luchtmacht zijn naam niet prijsgeven. Ook over diens beweegredenen wil de luchtmacht niets kwijt, maar hoogstwaarschijnlijk wilde de man het totaal-aantal klachten wat 'opkrikken'. Doordat de 786 meldingen in het eerste kwartaal niet zijn meegeteld, laat de registratie een totaal zien, dat lager ligt dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen werd 352 keer de klachtenlijn gebeld, tegen 329 keer in het eerste kwartaal van 2009. Ook vergeleken met het eerste kwartaal van 2008 is sprake van een daling, met 49 procent.