Dit jaar zijn er bij bepaalde organisaties Apple iPod muziekspelers weggegeven als kerstgeschenk voor het personeel. Zo ook bij de Zweedse douane, maar bij nadere beschouwing van de mediaspelertjes bleek het bij hen te gaan om nep-iPods. Het logo van hun werkgever was keurig in de achterkant gegraveerd. Aangezien het tot de taken van de douaniers behoort om valsificaties als zodanig te herkennen, vielen de nepperds al snel door de mand. Het leidde tot een waar schandaal onder het verontwaardigde douanepersoneel. Mocht na grondige bestudering sprake zijn van illegaal vervaardigde muziekspelers, dan moeten ze hun kerstgeschenk weer inleveren. We hopen van ganser harte dat dit alleen bij de Zweedse douane is voorgevallen.