Asociale bijstandsgezinnen die een puinhoop hebben gemaakt van hun huizen krijgen van het ministerie van VROM geld om de boel weer op te knappen. Een proef hiermee start in Delft. ‘Een unieke kans om hun leven weer op de rails te zetten,’ aldus VROM. De gezinnen kunnen rekenen op een bedrag van 8.000 tot 10.000 euro, meldt De Telegraaf. Het ministerie start de proef in Delft met vijf gezinnen.

Op kosten van de overheid en de woningcorporaties krijgen de huizen een grondige opknapbeurt. Ook worden de vaak bijna geruïneerde huizen opnieuw ingericht. De gezinnen mogen met de gift van de overheid schilders, stukadoors en timmerlieden inhuren. Afhankelijk van de behoefte in de uitgeleefde woningen kan een beroep worden gedaan op meer geld. Een aantal bewoners van deze aso-huizen is in aanraking geweest met justitie.

De gezinnen worden tijdens en na de verbouwing van hun huis nauwlettend gevolgd, aldus de krant. Hiervoor wordt een speciale gezinscoach aangesteld die zich bemoeit met het huishouden. De gezinnen krijgen hiermee volgens de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, onderdeel van het ministerie van VROM, een unieke kans. De aso’s zijn geselecteerd na ‘signalen uit hun omgeving’. De bedoeling is de ontspoorde gezinnen ‘zelfredzamer‘ te maken, zo schrijft De Telegraaf.