Na dertig jaar van vertalen is de bijbel nu ook in het Gronings beschikbaar. De 'biebel' wordt zaterdag in de Groningse Martinikerk gepresenteerd. Een team van zestig vrijwilligers is al die jaren bezig geweest de Heilige Schrift naar het dialect over te zetten. De vertaling is een initiatief van de Liudgerstichting, die zich bezighoudt met het levend houden van de Groningse streektaal. In 1973 ontstond het idee om de bijbel naar het Gronings te vertalen. De stichting belegt ook kerkdiensten die in het Groninger dialect worden gehouden. Ook het Liedboek voor de Kerken, waaruit door veel protestantse gemeenten wordt gezongen, is door de stichting naar het Gronings vertaald. Eerder verscheen de bijbel al in het Twents. Komende zondag zal er voor het eerst uit de Groninger bijbel worden gelezen en gepreekt in een kerkdienst buiten de provincie. In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam wordt een volledige dienst in het dialect gehouden. Doel van de dienst is om de bijbel ook bij Groningers buiten de provincie onder de aandacht te brengen.