Je komt zelden levende organismen tegen in een koelkast, tenzij misschien de schimmel op je yoghurt. In de twee frigo's van de Engelse Shirley Nee