GRATHEM - Een meerkoet die opvloog uit een slootkant heeft in Limburg voor schade gezorgd. Een koets, getrokken door twee paarden, raakte te water toen de paarden schrokken van de vogel. Meerkoeten hebben de, vooral voor paarden nogal verrassende gewoonte om hun territorium te verdedigen. Dat doen ze door plotseling heel fel op te vliegen uit het gras onder het uitstoten van een ijselijke kreet. Daartegen is geen normaal paard bestand. Zodoende sloegen de paarden op hol en trokken de koets in de naast de weg gelegen sloot. De voerman hield zijn kleren droog door op tijd van de bok te springen. De brandweer moest ter plaatse komen om het hele spulletje weer op de weg te zetten.