Terwijl ze naast zeven doodskisten in een spaarzaam verlichte zaal staan, lezen zeven volkomen gezonde studenten plechtig hun testament voor. Daarna verklaart een man in een zwart pak dat hij hen allemaal nog een dagje te leven toewenst, maar dat het nu tijd is om in de doodskisten plaats te nemen. Nadat hij de hoop heeft uitgesproken dat hun vermoeide lichamen vredig zullen rusten, worden de deksels op de kisten geplaatst en dichtgetimmerd, waarna er aarde op wordt gestrooid. Het licht wordt onder het spelen van treurmuziek gedimd en uit sommige van de doodskisten klinkt zacht gesnik. Ongeveer vijftien minuten later gaat het licht aan, worden de kisten geopend en klimmen de vijf mannen en twee vrouwen er als ‘herboren’ uit! Dit ‘begrafenisje spelen’ is in Zuid-Korea de nieuwe trend en wordt 'het goede sterven' genoemd. Door het meemaken van zo’n vrij lugubere gebeurtenis in een doodskist, denken ze dat ze zo uitzicht hebben op een gezondere en gelukkigere levensstijl. Deskundigen zien deze trend als een signaal dat Zuid-Koreanen nu rijp genoeg zijn om zaken als ‘de kwaliteit van het leven’ beter te begrijpen. Maar andere wat nuchtere Koreanen zien de nepbegrafenissen maar als geldklopperij, want de firma die dit allemaal organiseert vraagt er 220 euro per persoon voor! Foto