Een Chinees varken uit Peking, dat door genetische manipulatie groen oplichtte in het donker, heeft fluorescerende biggetjes geworpen. De zeug was door een normale beer gedekt. Ze wierp in totaal elf biggetjes, waarvan twee de lichtgevende eigenschap erfden. Onderzoekers hadden bij de zeug en nog twee andere varkens in december 2006 een fluorescerend prote´ne ge´njecteerd, voordat ze geboren werden. De varkens 'gloeien' onder ultraviolet licht. De technologie om genetisch veranderde zwijnen te produceren, is geperfectioneerd; zo luidde de conclusie van een hoogleraar die bij het onderzoek betrokken was. In de toekomst hoopt men organen van varkens te kunnen gebruiken voor mensen.