In de zoo van Nurnberg dreigt zich een klein drama te voltrekken: een moeder-ijsbeer kijkt niet om naar haar jongen, die een hongerdood dreigen te ste