De postzegelverzamelaars krijgen van TNT Post aan het begin van het nieuwe jaar een eigen postzegel wegens het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (NBFV). Het eerste exemplaar wordt woensdag in Soestduinen door een postduif bezorgd, meldde de vereniging zondag. Op de zegel van 44 cent staan postduiven in gestileerde vorm afgebeeld. Ontwerper is Paul Walraven. De eigenlijke verjaardag van de NBFV valt op 26 juni 2008. De bond overkoepelt vrijwel alle driehonderd verenigingen van postzegelverzamelaars en het aantal aangesloten leden ligt rond de 35.000. Uit marktonderzoek blijkt dat bijna een miljoen mensen in Nederland postzegels verzamelen.