Volgens officiele cijfers bestaat Indonesie uit 17.480 eilanden. Dat zijn er vierentwintig minder dan voorheen. Dit heeft het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij bekend gemaakt. Volgens minister Freddy Numberi komt dit deels door natuurgeweld, en deels door aantasting van het milieu door toedoen van de mens. Zo verdwenen er vier eilanden door de tsunami in 2004. Het verdwijnen van de overige eilanden is te wijten aan roofbouw en beschadiging van het milieu door de mens.