Het Centrum voor Gelijkheid van Rechten en Racismebestrijding voert een onderzoek naar de weigering van een te zware laborante door de federale politie. Het centrum merkt op dat de overheid te vaak onnodige medische criteria hanteert in zijn vacatures. Soms zijn die vereisten nodig, maar niet in alle gevallen. Een concreet voorbeeld is de weigering van een laborante bij de federale politie. De vrouw zou 'te zwaar' zijn en daardoor niet als laborante aan de slag kunnen gaan. Het Centrum heeft de politie om uitleg gevraagd.