In Nederland zijn beugelbehas de aanleiding tot een hoog opgelopen conflict tussen de reclassering in de regio Den Bosch en de Penitentiaire Inrichtin