Een jongeman die tegen een garage plaste, pikte de opmerking van de bewoonster niet en gaf de vrouw een pak rammel. Het incident had plaats in Oudewat