De regering van Sint-Maarten heeft besloten dat enkele honderden Zuid-Afrikaanse groene meerkatten mogen worden gevangen en afgeschoten. De apensoort, ook wel blauwaap of vervet genoemd, plant zich fanatiek voort en brengt grote schade toe aan het Caribische eiland.
Foto

De apensoort is van origine afkomstig uit Afrika, maar is met mensen meegereisd naar het Caribisch gebied. Op Sint-Maarten zouden zeker 450 Zuid-Afrikaanse groene meerkatten leven, hoewel dit uit 2020 stammende cijfer volgens deskundigen lager is dan het daadwerkelijke aantal. De soort wordt als "invasief" beschouwd. De dieren hebben op het eiland geen natuurlijke vijand en voeden zich door het stelen van gewassen. Soms breken de dieren zelfs in bij huizen om daar op zoek te gaan naar eten.

De plannen van Sint-Maarten roepen heftige reacties op bij natuurliefhebbers. "Het onder controle houden van de populatie van diersoorten is belangrijk voor het voortbestaan van de natuur op ons eiland", aldus Leslie Hickerson van de Nature Foundation in een reactie op de plannen. Bij andere dierenrechtenorganisaties valt het plan om de dieren af te schieten minder goed. Zij pleiten voor het onvruchtbaar maken van de apen, zodat ze een geweldloze dood sterven.

Of het Franse deel van het eiland ook gaat meewerken aan het uitroeien van de apen, is nog niet bekend.