De Indiase hoofdstad New Delhi is in lockdown. Geen corona-uitbraak, maar een mistdeken van verontreinigde lucht heeft het leven in de stad van 20 miljoen inwoners tot stilstand gebracht. De autoriteiten hebben alle scholen voor onbepaalde tijd gesloten en alle niet-essentiële bouwprojecten stilgelegd. Voertuigen die geen essentiële taak vervullen mogen de stad niet in, en vijf van de elf kolencentrales in de stad moeten hun deuren sluiten. Ambtenaren worden dringend verzocht om vanuit huis te werken.

Zware luchtverontreiniging is een jaarlijks fenomeen in New Delhi – al drie jaar op rij wordt New Delhi aangemerkt als de hoofdstad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Vooral in de winters zijn de omstandigheden vaak zo slecht dat de autoriteiten moeten ingrijpen, maar dit jaar is de hoeveelheid fijnstof extreem. Het Indiase hooggerechtshof beval de regering om onmiddellijk ‘noodmaatregelen’ te nemen.

De afgelopen dagen zijn veel kinderen opgenomen in het ziekenhuis met ernstige luchtwegklachten. Veel van hen krijgen zuurstof toegediend, en een aantal kinderen is opgenomen op de intensive care. Door langdurige en hevige blootstelling aan giftige stoffen lopen veel kinderen risico op blijvende schade, waarschuwen Indiase artsen. Hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling kunnen door de verontreinigde lucht achterblijven.

De hoeveelheid fijnstof die in New Delhi is gemeten, ligt vier keer zo hoog als de waarde die de Wereldgezondheidsorganisatie nog net acceptabel vindt. Volgens een wetenschappelijk rapport van The Lancet uit 2020 draagt de luchtvervuiling in India bij aan de sterfte: in 2019 zouden bijna 17.500 mensen zijn overleden als gevolg van de slechte luchtkwaliteit.

Meerdere factoren hebben bijgedragen aan de extreme luchtvervuiling dit jaar. Zo speelde het vuurwerk tijdens de Hindu-festiviteiten rond het lichtjesfeest Diwali een belangrijke rol, net als de verbranding van gewassen door boeren in naburige staten en lage windsnelheden. De autoriteiten proberen met ‘antismog-kanonnen’ en sproeisystemen de smog weg te krijgen uit de hevigst getroffen delen van de stad.

De maatregelen die nu genomen zijn zullen de druk alleen helpen verlichten, maar niet het probleem oplossen. De overheid doet al jaren weinig aan de problematiek en grijpt alleen in bij excessen. In een reactie op de terechtwijzing van het hooggerechtshof wijst de regering de industrie aan als hoofdverantwoordelijke van de crisis.