Vanwege de lockdown zijn middelbare scholieren al maanden niet naar school geweest. Dat maakt het voor de scholen ingewikkelder om in te schatten of de leerlingen over kunnen naar het volgende jaar. Sommige scholen laten de beslissing daarom over aan de ouders.

Hoe een school bepaalt of het kind wel of niet overgaat naar het volgende schooljaar, is aan de middelbare scholen zelf. Sommige scholen laten dit jaar bij uitzondering alle kinderen overgaan. Andere hebben ervoor gekozen om de cijfers van vóór de lockdown als leidraad te nemen. Maar er zijn ook scholen die de macht overdragen aan de ouders.

Hoeveel scholen dit beleid toepassen, is niet duidelijk. Het LAKS laat weten dat ze van tientallen scholieren hebben gehoord dat hun ouders de beslissing mogen maken. Uit een rondvraag van Editie NL blijkt dat er in ieder geval sprake van is op scholen in Amsterdam, Naaldwijk, Leeuwarden en Deurne.

Een van die scholen is het ISW in Naaldwijk. "Wij hebben hiervoor gekozen omdat de kinderen thuis aan het werk zijn en wij daardoor niet goed kunnen toetsen", vertelt locatiedirecteur Han Versloot aan Editie NL. Normaal gesproken bepaalt de school op basis van de cijfers of een scholier over mag, maar dit jaar zijn er vanaf maart geen nieuwe cijfers binnengekomen. "We weten daarentegen wel hoe hun inzet was tijdens de online lessen."

De school brengt eind juni per scholier een advies uit. "Meestal is dat een positief advies, maar er zullen ook negatieve adviezen bij zitten. We verwachten dat de ouders dat advies zullen volgen. Als ouders ervan afwijken, gaan we het gesprek aan op school. Dan kunnen we met elkaar overleggen."

Ook het Willibrord Gymnasium in Deurne is een van de scholen die de beslissing aan de ouders overlaten. "We hebben voor deze manier gekozen omdat cijfers op dit moment niet zoveel zeggen", legt conrector Hans Matthijsen uit. "Ouders zien wel of de leerlingen op het juiste niveau zitten."

Ook hier worden de ouders vooraf door school geadviseerd, maar de ouders geven de doorslag. "De kans is heel groot dat de ouders het advies van de leerkrachten en de mentor opvolgen. Maar het kan ook dat de ouder er goede redenen voor heeft om het kind – tegen het advies in – toch over te laten gaan."

De VO-Raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, vindt het geen goed idee om de ouders de definitieve beslissing te laten maken. "We vinden het goed dat de mening van ouders zwaar meeweegt. Door het thuisonderwijs zitten ouders dichter op het kind en zien ze hoe het gaat. Maar wij vinden dat uiteindelijk de school moet beslissen of een kind overgaat of niet."

Bij twijfelgevallen kunnen scholen in zo'n geval de hulp inschakelen van de ouders. "Ze kunnen de ouders vragen naar hun visie. Dat levert misschien nieuwe inzichten op. Zo kunnen ouders soms verklaren waarom een leerling in een hectische situatie minder gepresteerd heeft. Als je oma is overleden in de coronatijd, kan dat effect hebben op de leerling."

Toch kan de definitieve beslissing volgens de VO-raad beter gemaakt worden door de school. "Ouders hebben de neiging om prestaties hoger in te schatten dan scholen."

Het Ministerie van Onderwijs denkt dat het besluit kan leiden tot kansenongelijkheid. "Vooral mondige en hoogopgeleide ouders zullen daarvan gebruik maken. Dat is niet wenselijk", laat een woordvoerder weten aan Editie NL.

"Leraren zijn de professionals. Die kunnen het best beoordelen wat voor een leerling de juiste stap is. Natuurlijk kunnen ze daarover in gesprek gaan met ouders, maar leraren geven het eindoordeel", aldus het ministerie.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) sluit zich bij het Ministerie van Onderwijs aan. "Er zijn ouders die pushen om hun kind over te laten gaan. Voor de kansen van het kind lijkt het ons niet wenselijk om de ouders te laten bepalen", zegt een woordvoerder.