Commotie bij de politie van Keulen: twee van hun collega’s werden in een zone 30 klemgereden door een wagen die aan veel te hoge snelheid kwam aange