Ecologen gaan op zoek naar huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen in het aardbevingsgebied. Als deze beschermde dieren in een gebouw wonen, mogen er geen versterkingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Als de beestjes worden ontdekt, worden ze verjaagd.

De huismus, gierzwaluw en vleermuizen zijn beschermde dieren die vaak in of rond woonhuizen in Groningen leven. Zij nestelen in verschillende soorten gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren en dakruimtes.

Drie ecologen brengen in opdracht van de Nationaal Coordinator Groningen in kaart in welke gebouwen en wijken deze dieren huizen. De versterkingswerkzaamheden mogen hun woon- en leefgebieden niet verstoren. Dit betekent dat er bij de start van de werkzaamheden geen beschermde dieren in het pand aanwezig mogen zijn.

Wat gebeurt er dan als ze er wel zitten?

Dan worden ze er als het ware uitgejaagd. De verblijfplaatsen worden dichtgemaakt.

Dit kan met kleine aanpassingen. Kleine openingen in woningen worden dichtgemaakt met purschuim, bijvoorbeeld. Of er worden kleine flappen voor gaten in de muur gehangen. Dan kunnen de dieren wel naar buiten en niet naar binnen. Voor deze aanpassingen aan woningen is toestemming van de eigenaar nodig.

Waar gaan de huismussen die hun huis kwijtraken heen?

De woningen worden zo versterkt dat vleermuizen en vogels ook in de versterkte gebouwen kunnen verblijven en nestelen. Ze kunnen dus weer terug. Mocht na afronden van het werk blijken dat het woon- en leefgebied van de dieren toch niet is hersteld, dan zorgt de NCG dat dat alsnog gebeurt.

Waarom staart die ecoloog zo lang naar mijn gevel?

De ecologen zijn te herkennen aan een oranje of gele jas met daarop het woord ecoloog. Zij gaan vooral ‘s ochtends of ‘s avonds op pad, in de schemering en bekijken dan de buitenkant van huizen. Dat doen zij zonder het erf te betreden. De onderzoekers blijven op de openbare weg.

Het is wel mogelijk dat de ecoloog een tijdje naar de gevel staat te kijken om uitvliegende vleermuizen te tellen.

Kan zo’n dier voor vertraging zorgen?

In theorie wel. Bij de start van de werkzaamheden mogen immers geen van deze dieren aanwezig zijn in het pand. Maar, de NCG neemt ‘het natuurvrij’ maken van de panden op in de planning, waardoor de kans klein is dat door een huismus of vleermuis vertraging ontstaat.

Wanneer gaat dit alles gebeuren?

In april en mei vindt overdag onderzoek plaats naar huismussen. Van mei tot en met juli zoeken ecologen naar vleermuizen en gierzwaluwen.

Halverwege augustus start een onderzoek naar verblijfplaatsen van zwermen vleermuizen in grote gebouwen, zoals kerken of flats.

De aanpassingen aan gebouwen worden niet uitgevoerd tijdens kwetsbare periodes van dieren zoals de winterslaap of het broedseizoen.