Bij het bergen van de zeecontainers die tijdens de jaarwisseling overboord sloegen bij de Waddeneilanden, is een scheepswrak uit de eerste helft van de zestiende eeuw gevonden.

Het gaat om het oudste zeevarende schip dat in ooit in Nederlandse wateren is aangetroffen. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemt de vondst 'een verrijking van het Nederlands erfgoed'.

"Het kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Een spectaculaire ontdekking", volgens Van Engelshoven. "Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen. Dat is ook het mooie van archeologie: het prikkelt je nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen."

Tijdens een storm sloegen op 1 januari ruim 340 zeecontainers overboord. Een grijper van de bergers, die aanvankelijk dachten dat het weer om een container ging, bracht wat hout en koperen platen aan wal. Die vondsten zijn naar het depot van de Rijksdienst gebracht.

Maritiem archeoloog Martijn Manders van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) schat dat het een schip zo’n 30 meter lang was, met een ruim van minimaal 7 meter breed.

Sommige koperplaten hebben een diameter van wel 1.20 meter, aldus Manders, en zijn een halve centimeter dik. De RCE gaat het wrak zo snel mogelijk verder onderzoeken met duikers.

Hout uit het wrak dat al is onderzocht, blijkt rond 1536 in België en Duitsland gekapt. Het schip is enkele jaren later vermoedelijk in Nederland gebouwd. De koperplaten, vierkante en ronde, stammen uit ongeveer dezelfde periode.
Foto