Belgisch treinpersoneel loopt sinds een paar maanden met een naambordje op het uniform. Bedreigingen via de sociale media zijn aan de orde van de dag

Het leek een goed idee service. Een naamkaartje voor al het rijdende personeel van de Belgische spoorwegen NMBS. Noodzakelijk voor het uitschrijven van boetes. En daarbij, een beetje persoonlijk contact met de reiziger zou geen kwaad kunnen.

Nou, dat laatste geldt dus in ieder geval niet. Enkele maanden na de introductie van naambordjes voor ‘treinbegeleiders’ blijkt dat alles behalve een succes. In tegendeel, controleurs en conducteurs willen er ze snel mogelijk vanaf. Ze werden verplicht hun naam op hun uniform te dragen. Anders zouden ze volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geen rechtsgeldige boetes meer kunnen uitschrijven, bijvoorbeeld voor overlast of zwartrijden.

Waar de spoorvakbond al voor waarschuwde gebeurde: verongelijkte of hufterige treinpassagiers wisten degene die hen in hun ogen onrecht had aangedaan vlot op te sporen via de sociale media. Vervolgens kwam het tot scheldpartijen. In de meeste gevallen bleef het bij verwensingen maar er werden ook doodsbedreigingen geuit die hard aankwamen bij de controleurs.

Volgens de Vlaamse spoorvakbonden kon je erop wachten. ,,We hadden vanaf de eerste dag gewaarschuwd voor problemen. Vandaar opnieuw een oproep tot gezond boerenverstand bij de beleidsmensen: vervang die naam op de badge door een uniek nummer. Zo is achteraf nog altijd te achterhalen welke treinbegeleider welke boete uitschreef, maar hoeven onze medewerkers geen represailles te vrezen tegen henzelf of hun familie’’, aldus ACOD-vakbondssecretaris Gunther Blauwens in de Vlaamse media.

Ook de Belgische spoorwegen voelden de bui hangen maar volgens een woordvoerder was het juridisch niet mogelijk een boete uit te schrijven zonder identificatie van de controleur. De bonden eisen nu bij het ministerie van Binnenlandse Zaken dat spoorwegpersoneel hiervan wordt vrijgesteld. In Nederland worden in de trein geen naamplaatjes gedragen. In de meeste buurlanden is de identificatie van de controleur met een nummer geregeld.
Foto