Malta werd afgelopen weekend geteisterd door zwaar stormweer dat hoge golven veroorzaakte die op de kust inbeukten. Het regende ook plots duizenden vi