Leiddinggevenden zijn kampioen overwerken. Althans, naar eigen zeggen. Meer dan de helft van de managers zegt 'regelmatig' over te werken.

De managers worden gevolgd door leraren. Zo'n 45 procent van de mensen met een pedagogisch beroep zegt ook regelmatig langer door te werken.

Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerde peiling van het CBS en TNO. In die Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden vroegen zij werknemers (15 tot 75 jaar) naar de mate van overwerken. Respondenten konden zelf aangeven of zij nooit, soms of geregeld overwerken.

In principe mag je werkgever je vragen langer door te werken, bijvoorbeeld in drukke periodes of als er veel collega's ziek zijn. Niet tot het oneindige: je mag volgens de arbeidstijdenwet maximaal 12 uur per dag werken, of 60 uur per week. Ook mag dat niet structureel. De volgende week moet je weer 'normale' werktijden hebben.

Volgens Stanfordonderzoeker John Pencavel is het niet per se zinvol om lang over te werken. Een paar jaar geleden concludeerde hij dat je ongeveer even productief bent in een 55-urige als in een 70-urige werkweek. Na 55 uur kun je dus net zo goed stoppen.

Vorig jaar zei 29 procent van alle respondenten regelmatig over te werken. Dat is vergelijkbaar met eerdere jaren. Wie zegt regelmatig over te werken doet dat gemiddeld 6 uur per week. Mensen die 'soms' overwerken maken gemiddeld 3 overuren.

Er zijn ook mensen die klokslag 17.00 uur huiswaarts keren. Ruim een derde geeft aan nooit meer uren dan contractueel is vastgelegd te maken. Parttimers werken minder vaak over dan hun fulltime collega's, respectievelijk 21 procent tegen 38 procent. Volgens de laatste OESO-cijfers werkt 37,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking parttime (minder dan 30 uur per week).

Wat de regels zijn voor overwerk hangt af van je werkplek, sector en individuele afspraken. Meestal staat in je cao of je overuren krijgt uitbetaald of dat je tijd mag compenseren. Soms krijg je de uren niet uitbetaald, omdat overwerken nu eenmaal bij je functie hoort.