De Amerikaanse staat Virginia heeft spijt betuigd voor de slavernij en voor de uitbuiting van indianen. Het Congres van de staat nam unaniem daarover een resolutie aan. Virginia is de eerste Amerikaanse staat die excuses aanbiedt voor de slavernij. Ook de wettelijke rassenscheiding die tot in de jaren zestig van kracht was, wordt in de resolutie veroordeeld. In de 18e en 19e eeuw was Virginia één van de staten met de meeste slaven. Ze waren uit Afrika gehaald en te werk gesteld in de tabaksteelt en later op de katoenplantages. De resolutie heeft vooral symbolische waarde. (Voetnoot voor de kritische WMR-lezer: de WMR-waarde zit in het feit, dat dit nu pas gebeurt en bovendien voor het eerst.)