Als een man van 84 binnenwandelt op spoed met klachten over verslapte spieren en evenwichtsproblemen, kijkt niemand vreemd op. Typisch voor de leeftij