De J.P. Coenschool in de Indische Buurt krijgt een nieuwe naam. Ouders en leraren willen zich distantiëren van Jan Pieterszoon Coen.

Maar deze randstedelijke discussie over naamswijzigingen van bijvoorbeeld de J.P Coenschool, de Piet Heintunnel of het Mauritshuis, is de Urker gemeenteraad een doorn in het oog. Daarom gaat het vissersdorp straatnamen van een nieuwe wijk vernoemen naar ‘helden uit het koloniale verleden', liefst zeehelden.

Nederland wordt gegijzeld door een 'kleine groep activisten die de baas wil spelen over ons Nederland', denkt het Urker gemeenteraadslid Jan Koffeman, die de motie heeft ingediend. Zijn voorstel is unaniem aangenomen.

Urker raadslid Willem Foppen (CDA) zegt tegen dagblad Trouw dat de discussie gevoerd door wordt ‘mensen die de hele tijd zitten te drammen’.

In de wijk Schokkerhoek moeten ongeveer 1500 woningen komen te staan.