Sinds januari vorig jaar betaalt Finland een maandelijks basisinkomen uit aan 2.000 willekeurig gekozen werklozen. Het proefproject, dat in totaal twe