Ruzie ontstaat vaak door kleine dingen. In dit geval: een gratis kopje koffie.

Sinds twee jaar heeft de stad Groningen een soort sociale wijkteams (WIJ) waar stadjers terecht kunnen met allerlei vragen. Deze zijn op een aantal plekken ingetrokken bij bestaande buurthuizen. En daar ging het mis; met de koffie.

Wie bij een WIJ-team kwam met een vraag over bijvoorbeeld opvoeding kreeg daar een kopje koffie geserveerd, gratis. Terwijl ze in het zaaltje van het buurthuis aan de andere kant van de gang voor datzelfde kopje koffie moeten betalen.

En dat werd niet gewaardeerd door de buurthuizen, zegt Marcella Gortmaker van Buurtcentra Beijum, want die liepen klandizie mis: 'De koffie is een hekel punt. Via de koffie kunnen wij activiteiten bekostigen en dat kan dan dus minder, waar de wijkbewoner weer last van heeft.'

Het gaat niet alleen om de activiteiten die de buurtcentra met de koffie kunnen betalen. Jouke de Jong van de Vereniging van Buurtcentra: 'Die WIJ-teams die er dan in één keer zitten, gaan gratis koffie verstrekken, terwijl je er bij ons een kwartje voor moet betalen. Maar bij ons vrijwilligers of mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is niet handig.'

De WIJ-teams in de stad zijn twee jaar geleden in het leven geroepen toen gemeenten zorgtaken overnamen van het Rijk. Elf teams moeten verspreid over de stad zorg en ondersteuning naar de wijken te brengen. Buurtcentra vervullen vaak al een belangrijke sociale functie in de wijk, door allerlei activiteiten te organiseren. De koffie lijkt symbool te staan voor meer opstartproblemen.

Jouke de Jong: 'WIJ-teams organiseren ontmoetingen en welzijnsactiviteiten. Dat doen de buurtcentra ook. Dan zou je zeggen dat ze als eerste bij de buurtcentra vragen van: 'Goh hoe doen jullie dat en kunnen we daarbij aansluiten?' Maar we merken opstartproblemen, alsof ze dat wiel eerst zelf moeten uitvinden.'

Toch is De Jong hoopvol gestemd. Vrijwilligers van buurtcentra kunnen ook leren van de professionele kennis van WIJ-teams denkt hij. 'Op het gebied van welzijn kunnen ze goed werk doen en de buurtcentra ondersteunen. Het gaat heel goed functioneren.'

Ook Gortmaker ziet langzaamaan verbetering. 'Het zijn irritaties als je net met elkaar iets moet gaan oppakken. Al doende merken we wel dat het beter wordt. En is er ook over de koffie wel te praten.'