Bio-ingenieurs zijn erin geslaagd tarwe en rijst te beschermen tegen ziektes met groenbladvolatielen, een stof die ook vrij komt bij het maaien van gr