Amerikaanse wetenschappers Peter Boghossian en James Lindsay hebben een zorgvuldige opgezette wetenschappelijke hoax gecreeërd rond de flauwekul van genderstudies, die doet denken aan de bekende ‘Sokal hoax‘. Zij probeerden een ‘wetenschappelijk’ artikel gepubliceerd te krijgen dat begon met de volgende woorden:

The androcentric scientific and meta-scientific evidence that the penis is the male reproductive organ is considered overwhelming and largely uncontroversial.

Een onzinnige woordenbrij. “De man-centrische wetenschappelijke en meta-wetenschappelijke bewijzen dat de penis het mannelijke voortplantingsorgaan is, worden beschouwd als overdonderend en zo goed als onbetwist.”

De kern van het betoog is dat de penis een ‘sociaal construct’ is, geheel conform de pseudowetenschappelijke sociobabble van genderstudies-‘wetenschappers’. De auteurs stellen dat ze niet hebben gepoogd iets coherents te schrijven, maar juist veel van dergelijk jargon te hebben gebruikt. Ook zorgden ze ervoor dat er “niets zinnigs in stond, en nadat we beiden niet konden bepalen waar het nou eigenlijk over ging, vonden we het artikel geslaagd.”

En jawel, twee reviewers vonden het een prima artikel, ook al voerden de auteurs pseudoniemen en zeiden ze verbonden te zijn aan een niet-bestaande instelling. Het stuk is dan ook gewoon gepubliceerd. De auteurs leggen hun werkwijze en doel hier uitgebreid uit, en citeren enkele over the top onzinnige pareltjes uit het nonsensstuk.